Skip to content

Istorija

Akcinės bendrovės „Rėkyva“, kaip durpių gamybos įmonės, istorija skaičiuojama nuo 1947 m. Nors dar nuo 1923 metų prie Rėkyvos ežero veikė durpynas, kur durpių gavybą vykdė Amerikos lietuvių akcinė bendrovė.
1947–1990 m. tai buvo viena pažangiausių durpių gamybos įmonių regione, gaminusių durpių produktus žemės ūkiui ir durpes kurui.
1999 m. į įmonę investuotas Vakarų Europos kapitalas, įdiegta vakarietiška verslo durpių gamybos samprata pagal ISO 9001:2008 standartą, išplėsti durpių gavybos laukai.
Nuo 2011 m. bendrovės kontrolinį akcijų paketą valdo Vokietijos šeimos verslo įmonė. 2011 m. pradėtos ir kasmet tęsiamos investicijos į durpynų būklės gerinimą bei durpių gavybos technikos atnaujinimą.

2012 metais įmonėje įdiegta moderni verslo valdymo sistema.

2013 m. renovuotas ir modernizuotas durpių ir jų substratų gamybos cechas, esantis Rokiškio padalinyje. Įgyvendinus šį projektą, žymiai pagerėjo produkcijos kokybė. Ši sėkmė paskatino ir Šiauliuose statyti naują, šiuolaikišką durpių substratų gamybos ir fasavimo fabriką. 2014 metais atnaujintas fabrikas iš esmės pakeitė gamybą. Automatizavus ir kompiuterizavus gamybos procesus, garantuojami kiekybiniai ir kokybiniai produkcijos parametrai bei maksimaliai sumažinama žmogaus klaidų rizika. Bendrovė eksploatuoja Rėkyvos, Degesynės (Lietuva) ir Tollu purvs (Latvija) durpynus. Bendri durpynų plotai siekia daugiau kaip 1000 ha, durpių ištekliai viršija 25 mln. m3.